Informationsklausel für Auftragnehmer nach Art. 13 RODO

maj 25 2018

Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ireneusz Urbanek Rękodzieło Wędkarskie, Lusówko, Storczyka 33B, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: eprzynety@vp.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień oraz dostarczania informacji handlowych w postaci newslettera (jeśli wyraził/a Pan/i zgodę na ich otrzymywanie) ze sklepu e-przynety.pl, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia możliwości złożenia zamówienia;

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


Pozdrawiamy,
e-przynety.pl

 

maj  25